El poder de la ciberintel·ligència per a la identificació dels riscos i amenaces

ISACA Barcelona